Edukacja

Dobre artykuły między innymi o ochronie środowiska

rp_nauka83.jpg

Poprawnie czy pospiesznie

rp_nauka105.jpg

Jak się uczyć języka polskiego

rp_nauka115.jpg

Edukacja domowa – za i przeciw

rp_nauka73.jpg

Jak wybrać szkołę średnią?

rp_nauka105.jpg

Język polski, jako, że jest to nasz ojczysty język, jest nam bardzo dobrze znany od najmłodszych lat. W zasadzie, można powiedzieć, że od pierwszych dni.Na początku uczymy się go rozumieć, znać znaczenie słów, a z czasem zaczynamy również trenować mówienie, a z czasem też czytanie i pisanie. Pierwsze dwie umiejętności,  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka73.jpg

Nie ulega wątpliwości, że edukacja jest dla nas bardzo ważna. Moment, w którym gimnazjalista decyduje o wyborze szkoły średniej, może zaważyć na całym naszym przyszłym życiu. Kariera i przyszłe życie zawodowe zależą od tego właśnie wyboru, więc nie należy go lekceważyć. Jeśli gimnazjalista ma bardzo dobre oceny i w przyszłości  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka9.jpg

Wzrost i rozwój są powszechnymi zjawiskami w przyrodzie ożywionej. Wzrost organizmu — zapoczątkowany bruzdkowaniem jaja — polega na powiększaniu się liczby komórek głównie w okresie prenatalnym oraz wymiarów i masy ciała zarówno w okresie prenatalnym, jak też postnatalnym. Kończy się zaś w okresie postnatalnym w chwili osiągnięcia przez organizm masy  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka54.jpg

Oddziaływania w grupie równocennych komórek mogą także przyjmować charakter współzawodniczenia o osiągnięcie korzystnego stanu zdeterminowania. Zjawisko to definiowane jest jako hamowanie boczne. Jego klasycznym przykładem są procesy obserwowane we wczesnej neurogenezie D. melanogaster. Część z grupy równocennych komórek zlokalizowanych po brzusznej stronie zarodka może się potencjalnie stać komórkami prekursorowymi neuronów  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka48.jpg

Moment decydującego wejścia w życie literackie Rosji przypadł dla Maksyma Gorkiego na lata szczególnie intensywnego i złożonego fermentu intelektualnego. Zapoczątkowane w życiu społecznym i politycznym przez marksistów, w literaturze i sztuce przez modernistów przewartościowanie uznanych wartości osiągnęło szczytowe natężenie z końcem wieku. W 1898 r. Górki, nie bez trudności, wydał  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka71.jpg

Stosowane w napylarkach układy pompowe służą do odpompowywania roboczych komór próżniowych od ciśnienia atmosferycznego do ciśnienia roboczego poniżej 2 • 10-6 hPa w każdym procesie osadzania próżniowego. Większość napylarek próżniowych jest wyposażona w dyfuzyjne układy pompowe. Stosowane obecnie dyfuzyjne układy pompowe wysokiej próżni składają się z trój- lub czterostopniowej pompy  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka17.jpg

Niezwykłą ekspresję utworów pogłębiał gwałtowny i dynamiczny styl narracji, niezwykle zagęszczony, operujący ostrymi kontrastami, paradoksami, nieoczekiwanymi powrotami myśli, patetyką. Ów hiperbolizowa-ny styl „szaleństwa i strachu” spiętrzał obrazy, doprowadzał każde zjawisko do wyolbrzymionych rozmiarów, nie uznając umiaru barw przejściowych i półtonów. Po raz pierwszy ów nowy model artystyczny zaprezentował Andre-jew w  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe